Η ASTRAZENECA ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ

“Το Twitter” ξεσαλώνει με την ολοκληρωτική απόσυρση των εμβολίων της Astra Zeneca – παραδοχή των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει.
Το συγκεκριμένο κλιπάκι, κάτω είναι ενδιαφέρον, για το standing ovation που απολαμάνει η co-inventor του εμβολίου
Sarah Gilbert, από εκπροσώπους της βρετανικής ελίτ. Μεγάλο ποσοστό τους αποκλείεται : πρώτον, να μην είχε ενημέρωση περί το τι συνέβαινε και (ως εκ τούτου) δεύτερον, να είχε κάνει το εμβόλιο.

Η δική μας συμβολή, ελάχιστη έστω, αφορούσε μια σειρά από posts (ενδεικτικά : 1,2,3,4) δημοσιευμένα όσο η υπόθεση ήταν σε εξέλιξη, με τον πρωθυπουργό της χώρας να αναφέρεται σε μας σαν σε “λίγους ψεκασμένους”, και τη ντόπια διανόηση να τον επευφημεί γι’ αυτό.
Επί τη ευκαιρία, για όσους ανυπομονούν να δουν ”αρμόδιους” όπως η κυρία
Θεοδωρίδου να απολογούνται ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης (γέλιο) : remember “ακαταδίωκτο”. *
Το αυτό βεβαίως, κατά μείζονα λόγο, για δημοσιολόγους τύπου Τατσόπουλου και …Αρίστου Δοξιάδη.

* …για να μη μιλήσουμε για τους gangsters του WHO, σύντομα με υπερεξουσίες επί των κατά τόπους κυβερνήσεων (έχουμε αναφερθεί σ’ αυτό – θα ξαναναφερθούμε), οι οποίοι επίσης προωθούσαν τα αδοκίμαστα εμβόλια ως ασφαλέστατα.

5
(Visited 39 times, 1 visits today)

Leave a Reply