Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ

τα μας…

Τα παραπάνω είναι καλό να συνδυάζονται με τις υπερεξουσίες που διεκδικεί ο mr. Tedros/Gates για τον εαυτό του [βλ. εδώ]. Ο συγχρονισμός, η ακρίβεια του ραντεβού με την ιστορία είναι δύσκολο να αγνοηθούν. Τo …less paperwork αποτελεί τον “απόλυτο” ευφημισμό για το “zero freedom”.

6
(Visited 78 times, 1 visits today)

Leave a Reply