“ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ” : ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ;

Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Campbell είναι πάντα προσεκτικός και φειδωλός στις εκτιμήσεις του.
Τι λέει εδώ ; ότι τα περίφημα “νοσοκομειακά πρωτόκολλα” που εφαρμόστηκαν επί βρετανικού εδάφους [μόνο εκεί;] για τους εισαγόμενους με Covid ήταν τέτοια που αρμόζουν σε περιπτώσεις μη αντιστρέψιμες, σε
προθανάτιο στάδιο. Και όχι σε καταστάσεις που μπορούν [εύκολα] να αντιμετωπιστούν, όπως, συνήθως, εκείνες των ασθενών με Covid.
Το αποτέλεσμα ήταν μοιραίο, και ήταν αυτό που προμήθευσε τα “νούμερα” στα οποία βασίσθηκε η πολιτική της πανδημίας…
Η διεξοδική ανάλυση του θέματος δημιουργεί [για κάποιους επιβεβαιώνει] τις χειρότερες υποψίες : εδώ μιλάμε για
εγκλήματα. Είτε εξ αμελείας είτε εκ προμελέτης.

7
(Visited 52 times, 1 visits today)

Leave a Reply