ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ

Βλέπεις αυτό και χαίρεσαι που o χονδρανθρωπάκος βρίσκεται εκτός νυμφώνος. Μαζί και η κατά παραγγελίαν “ντομπροσύνη” του.
Αμέσως μετά θυμάσαι ποιοι είναι
εντός


5
(Visited 31 times, 1 visits today)

Leave a Reply