ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ CAPTAIN JERK, WED-07042021-1850 THE MARTIAN CHRONICLES

Εικόνα από το μέλλον : μετά την εποίκηση…
Οικογένεια
Γήινων κινείται λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη.


3
(Visited 42 times, 1 visits today)

Leave a Reply