ΤΙΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ…

Η διαχρονική εκπαίδευση του κόσμου μέσα από τους ιούς των υπολογιστών σε ένα συγκεκριμένο τύπο εγρήγορσης, αξιοποιήσιμης εν καιρώ “πανδημίας”, είναι κάτι το οποίο πολλοί έχουμε σκεφθεί.
Εκείνο που
δεν είχα συνειδητοποιήσει, είναι το ποιος καρπώνεται τα οφέλη, και στις δύο περιπτώσεις.

6
(Visited 45 times, 1 visits today)

Leave a Reply