ΡΩΣΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ – SOFIA GUBAIDULINA [1931] : THE CANTICLE OF THE SUN

Το έργο της Sofia Gubaiduina “The Canticle Of The Sun” βασίζεται στο ομώνυμο θρησκευτικό άσμα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Είναι αφιερωμένο από την κορυφαία Ρωσίδα συνθέτρια στον Mstslav Rostropovitch.
Ακούμε το πρώτο μέρος, Glorification Of The Creator, And His Creations (The Sun And The Moon), από την έκδοση της ECM : Nicolas Altstaedt [τσέλο], Riga Chamber Choir, Andrei Pushkrev / Richard Zalupe [κρουστά], Rostislav Krimer [τσελέστα]

Sofia Gubaiduina’s “The Canticle Of The Sun” is based on the religious chant of the same name by St. Francis of Assisi. It is dedicated by the great Russian composer to Mstslav Rostropovitch.
We hear the first part, Glorification Of The Creator, And His Creations (The Sun And The Moon), from the ECM edition : Nicolas Altstaedt [cello], Riga Chamber Choir, Andrei Pushkrev / Richard Zalupe [percussion], Rostislav Krimer [celeste]

3
(Visited 31 times, 1 visits today)

Leave a Reply