ΡΩΣΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ. SERGEI BORTKIEWICZ [1877 – 1952] : ESQUISSES DE CRIMEE

Ο συνθέτης και πιανίστας Sergei Bortkiewicz, αδιάφορος για / μη δυνάμενος να συμβαδίσει με τις νεωτεριστικές τάσεις της εποχής του, διαμόρφωσε ένα νοσταλγικό, μελωδικό ιδίωμα με επιρροές από τους ρομαντικούς του 19ου αι. Σοπέν, Λιστ, Βάγνκερ, και την παραδοσιακή μουσική της πατρίδας του, Ουκρανίας.
Από την πληθώρα των πιανιστικών κυρίως έργων του ακούμε 2 μέρη από τη σουίτα Esquisses de crimée, Op. 8:
I. The Rocks of Uch-Kosh [00:00], III. Oriental Idyll [06:32]

The composer and pianist
Sergei Bortkiewicz, indifferent to / unable to keep up with the modern trends of his time formed a nostalgic, melodic idiom influenced by 19th century romantics like Chopin, Liszt, Wagner, and the traditional music of his homeland, Ukraine.
From the plethora of his mainly pianistic works we hear 2 parts from the suite Esquisses de crimée, Op. 8: I. The Rocks of Uch-Kosh
[00:00], III. Oriental Idyll [06:32]

4
(Visited 138 times, 1 visits today)

1 Comment

  1. Resa March 15, 2022 at 10:58 pm

    Listened to this earlier. Fabulous. I really love classic piano, since coming here.
    Anyway, my PC crashed, and I came back to like and comment. Thank you!

    Reply

Leave a Reply