Ο ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΑΧΡΕΙΟΥ

Μετά τον Alex, ο …Albert : “Επικό” στιγμιότυπο στους δρόμους του Νταβός.
Μπούλινγκ εννοείται, προπηλακισμός αντί ερωτήσεων, αλλά στον συγκεκριμένο αξίζουν
πολλαπλάσια απ’ αυτό.
Στην οικουμενική επιχείρηση
αποανθρωποποίησης που εξελίσσεται 3 χρόνια τώρα, ο κύριος αυτός είναι, όχι ο mastermind [πολύ φτωχός τω πνεύματι γι’ αυτό] αλλά το πρόθυμο, με το αζημίωτο, εκτελεστικό όργανο.

5
(Visited 77 times, 1 visits today)

1 Comment

  1. Pingback: ΜΠΟΥΡΛΑ : ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - OANNES

Leave a Reply