ΔΑΚΡΥΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ TEARS FOR #CLIMATECHANGE

Ακόμα κι αν δεν είναι σε κάποιο payroll…
Ακόμα κι αν βάζουν όλη την ψυχή τους σ’ αυτό που κάνουν…
Υπάρχει κάποιος που μπορεί να εμπιστευτεί αυτούς τους ανθρώπους;

Even if they’re not on some payroll …
Even if they put their hearts into what they do …
Is there anyone who can really trust these people?

1
(Visited 55 times, 1 visits today)

Leave a Reply