ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΡΩΣΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ. SERGEI RACHMANINOFF [1873-1943] : PIANO CONCERTO No 2

Η επιλογή του να μην ευθυγραμμιστεί με τις νεωτερικές κατευθύνσεις της εποχής του, απέφερε τη στάμπα του “αναχρονιστή” από μια ελίτ “ειδημόνων” …και την αγάπη του κόσμου. Η μουσική του Rachmaninoff οφείλει σε προγενεστερούς του Ρώσους [Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov] αλλά και στον εκστατικό ρομαντισμό ενός Chopin, ιδίως στα πιανιστικά του έργα. Είναι ένας από τους δημοφιλέστερους συνθέτες του 20ου αι., ενώ τα έργα των περισσότερων από τους “επικριτές του”, απλώς δεν εκτελούνται…
Ακούμε τον Andrei Gavrilov και την Philadelphia Orchestra υπό τη διεύθυνση του Riccardo Mutti] στο πρώτο μέρος, Moderato, από το Κονσέρτο για Πιάνο Νο 2.

His choice not to align himself with the modernist directions of his time, brought him the stamp of the “anachronist” from an elite of “experts”… and the love of the public. Rachmaninoff’s music owes to Russian composers [Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov] and to the ecstatic romanticism of Chopin, especially in his works for piano. He was one of the most popular composers of the 20th c., while the works of most of his “haters” are just not being performed…
We hear
Andrei Gavrilov and the Philadelphia Orchestra directed by Riccardo Mutti on the first part, Moderato, from the Piano Concerto No 2.

3
(Visited 51 times, 1 visits today)

2 Comments

 1. Resa March 4, 2022 at 1:36 am

  OMG!
  He is amazingly dynamic and passionate! Rachmaninoff rocks me. Rockmaninoff.

  Reply
  1. Oannes March 4, 2022 at 10:32 pm

   👍👍👍

   Reply

Leave a Reply