ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

“Θεαρχίω Νεύματι”. Ύμνος στην Κοίμηση της Θεοτόκου – υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτη Κώστα Ζορμπά.
A Byzantine hymn to the
Dormition of the Mother Of God – directed by the arch chorister Kostas Zorbas.

7
(Visited 41 times, 1 visits today)

Leave a Reply