ΠΛΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ…

Η πρώτη αναφορά στο θέμα γίνεται από το site pollitischios.gr  [φωτό 1]
https://www.politischios.gr/politiki/stenontai-plota-phragmata-sto-aigaio-gia-ten-anakope-ton-roon
Με την προμήθεια πλωτών φραγμάτων επιχειρεί η Κυβέρνηση να ανακόψει τις ανεξέλεγκτες μέχρι σήμερα μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Τουρκίας.
Μέσα από σχετικό διαγωνισμό που δημοσιεύθηκε στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προγραμματίζει την άμεση αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων για την τοποθέτηση πλωτού προστατευτικού συστήματος μήκους 2.700 μέτρων, για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων στο πλαίσιο συνδροµής των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής/ προσφυγικής ροής.
Το σκεπτικό
Στην προκήρυξη των 126 σελίδων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σημειώνει ότι η προμήθεια του πλωτού προστατευτικού συστήματος μη στρατιωτικών προδιαγραφών «θα περιορίσει και κατά περίπτωση θα αναστείλει την πρόθεση εισροών στον εθνικό χώρο, με σκοπό την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων προσφυγικών ροών» και προσθέτει ότι: «θα συνδράμει την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής/ προσφυγικής ροής».
Οι προδιαγραφές
Κατά την προκήρυξη, η ανάδοχος εταιρεία που θα επιλεγεί υποχρεούται να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη συντήρησης/ επισκευών 4 ετών, ενώ έχει υποχρεώσεις για «τυχόν απαιτήσεις προμήθειας και εγκατάστασης συγκεκριμένων συστημάτων επί των σκαφών της στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ) για την χρήση (τοποθέτηση και απεγκατάσταση) των εν λόγω ΠΠΣ, καθώς επίσης αντίστοιχη εκπαίδευση συγκεκριμένου αριθμού εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής(ΑΑ)».
Το σύστημα (δίχτυ / φράγμα) πρέπει να έχει συνολικό ύψος τουλάχιστον ένα μέτρο και δέκα εκατοστά (1,10μ) με ύψος εξάλων (πάνω από την επιφάνεια του νερού) τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (0,50μ) και βύθισμα τουλάχιστον εξήντα εκατοστά (0,60μ) καθώς και να μην υπερβαίνει τα 7 κιλά σε βάρος ανά τρέχον μέτρο.
Τα πλωτά συστήματα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, να μπορούν να φωτοσημαίνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων η οποία ορίζει την απαιτούμενη απόσταση φράγματος /φωτοσήμανσης και να καλύπτουν τις προδιαγραφές φωτοσήμανσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Συστήματος, δηλαδή, φανός φωτοσήμανσης πάνω από 1,5μ ύψος, κίτρινου χρώματος, με 30-40 αναλαμπές ανά λεπτό.
Η προϋπολογισθείσα αξία αυτού του έργου είναι 500.000 € και κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής .

Η δεύτερη αναφορά γίνεται στο Πρώτο Θέμα [φωτό 2]. Εκεί, και σε όσες επακολούθησαν [πχ. infognomonpolitics.gr], έχει προστεθεί ως δια μαγείας ένα: “ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ”, χωρίς να εξηγείται το “αμφίβολο της αποτελεσματικότητας”. Ο κύριος Βελόπουλος που αναφέρθηκε σ’ αυτό το πρωί από τηλεοράσεως, υπήρξε ελαφρώς χλευαστικός, χωρίς επίσης να μπει στον κόπο να εξηγήσει το γιατί. Ο ίδιος προκρίνει λύση …pushback, το οποίο “δεν απαγορεύεται δια νόμου” αλλά, “απλώς” από το εθιμικό δίκαιο.
Παρεμπιπτόντως, μια πρόταση για πλωτά φράγματα έχει γίνει από …εμένα, σε στιγμή απελπισίας, με tweet τον περασμένο Οκτώβρη [φωτό 3]

3
(Visited 143 times, 1 visits today)

Leave a Reply