ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ PODCAST / EASTER PODCAST

Το αναστάσιμό μας podcast ξεκινάει και τελειώνει με αναγεννησιακή πολυφωνική μουσική – Orlando Gibbons και Jean Lheritier αντίστοιχα. Στο ενδιάμεσο, αποσπάσματα από έργα των John Tavener, J.S. Bach, Pietro Mascagni [η υπόθεση της όπερας Cavalleria Rusticana εκτυλίσσεται την ημέρα του Πάσχα, ύμνο στο οποίο αποτελεί το συγκεκριμένο μέρος], Nikolai Rimsky – Korsakov, Gustav Mahler.

Our resurrection podcast begins and ends with Renaissance polyphonic music – Orlando
Gibbons and Jean Lheritier respectively. In between, excerpts from works by John Tavener, J.S. Bach, Pietro Mascagni [the plot of the opera Cavalleria Rusticana unfolds on Easter Day, a hymn to which is this particular part], Nikolai Rimsky – Korsakov, Gustav Mahler.

00:00 ORLANDO GIBBONS : I AM THE RESURRECTION AND THE LIFE
04:18 JOHN TAVENER : COSMIC DANCE OF THE RESURRECTION [from FALL AND RESURRECTION]
08:37 J.S.BACH : SINFONIA [from EASTER ORATORIO]
13:10 PIETRO MASCAGNI : REGINA COELI, LAETARE [from CAVALLERIA RUSTICANA]
19:00 RIMSKY-KORSAKOV : RUSSIAN EASTER FESTIVAL OVERTURE
33:34 GUSTAV MAHLER : URLICHT [from SYMPHONY No 2 “RESURRECTION”]
40:45 JEAN LHERITIER : SURREXIT PASTOR BONUS

6
(Visited 62 times, 1 visits today)

1 Comment

  1. Resa April 23, 2023 at 8:39 pm

    Wonderful.Thank you!

    Reply

Leave a Reply