Ο ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΣΚΥΛΟΣ… • SCAPEDOG…

Πιτμπουλάκι μόλις υιοθετημένο …και φανερά επικίνδυνο. • A Pitbull just adopted from a shelter… and obviously dangerous.

Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν με το ροτβάιλερ, ξεκίνησε ξανά η λιτανεία των κοινοτοπιών και των κλισέ: για τις ράτσες σκυλιών που είναι από τη φύση τους επιθετικές και όσο και να εκπαιδευτούν δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει…*, για τα “σούπερ σκυλιά” που τα κυκλοφορούν διάφοροι macho τύποι, φιγουρατζήδες, έως και …Χρυσαυγίτες. Και δώστου εικόνες με αφρισμένα σαγόνια, και δώστου “ανήσυχοι” πολίτες να διερωτώνται …μήπως είναι καιρός να κάνει κάτι η πολιτεία… εννοώντας να απαγορεύσει, όπως αλλού, σκύλους “κατά τεκμήριο” επικίνδυνους, όπως, κυρίως βέβαια, τα “άγρια”, “ανεξέλεγκτα” pitbull. Ακόμα και αν το ατύχημα οφείλεται σε σκύλο άλλης ράτσας, η συζήτηση αργά η γρήγορα θα φτάσει στο δια ταύτα: να απαγορεύσουμε τα pitbull… Τα δύστυχα όντα θα διεκδικούσαν με αξιώσεις την κορυφή στη λίστα των παρεξηγημένων αυτού του κόσμου. Πώς το ξέρω; Έχω διαβάσει γι’ αυτά. Και …έχω ένα στο σπίτι μου: είναι το πιο γλυκό και αξιαγάπητο πλάσμα που μπορεί να γνωρίσει άνθρωπος.
Ο μόνος κίνδυνος που αντιπροσωπεύει ένα pitbull, προέρχεται από …αυτή την ουρά, που κουνιέται ακατάπαυστα, σαρώνοντας τα πάντα.
Η παρεξήγηση είναι γελοία: δεν υπάρχει ράτσα σκυλιού που να μην έχει περιστατικά δαγκώματος. Οι λίστες “σκυλιών που δαγκώνουν” ποικίλλουν από έρευνα σε έρευνα, και από χώρα σε χώρα, με τις πρώτες θέσεις να καταλαμβάνουν εναλλακτικά διάφορες ράτσες, μπουλντόγκ, λυκόσκυλα, ροτβάιλερ, πίτμπουλ αλλά και …ριτρίβερ και τσιουάουα… Το πρόβλημα με τα pitbull …συνίσταται στο τρελό τους μυικό σύστημα, που τα κάνει σε μια δύσκολη στιγμή, “μη διαχειρίσιμα”. Σύμφωνα μ’ αυτό το σκεπτικό, οι εύρωστοι άνθρωποι …πρέπει a priori να αποφεύγονται… ποιος ξέρει, έτσι και παρανοήσει, τι μπορεί να σου κάνει ένας τέτοιος… έχει κάτσει κανείς να κάνει μια στατιστική του τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν τα περιστατικά βίας από pitbull, σε σχέση με το συνολικό αριθμό τους;
Η επιθετικότητα που βρίσκεται αποθηκευμένη στα γονίδια του ζώου [“κατασκευάσθηκε” τον 19ο αι. προς αναβάθμιση του αρχαίου, αηδιαστικού εθίμου της κυνομαχίας] στρέφεται αποκλειστικά εναντίον σκύλων, κι αυτό αν δεν προλάβει να “κοινωνικοποιηθεί” σε μικρή ηλικία. Ποτέ εναντίον ανθρώπων. Το πλάσμα δεν έχει επιλογή: έχει φτιαχτεί για να είναι έτσι…
Η αφοσίωση του pitbull στο “αφεντικό” του ξεπερνάει εκείνην οποιασδήποτε ράτσας – αυτός άλλωσε είναι ο λόγος που …υπομένει τα βασανιστήρια που συνεπάγεται η επαίσχυντη “αγωνιστική εκπαίδευση”.

* αυτά, πάντα, σύμφωνα με “κάποιους experts”, …δίχως όνομα, σε διάφορα sites. Σ’ αυτούς μπορεί κανείς να αντιπαραθέσει δεκάδες experts με ονοματεπώνυμο, που αποδεικνύουν με επιχειρήματα το αντίθετο.

Immediately after a tragic incident with a Rottweiler, the process of tagging and clichés went into motion once again: “dog breeds that are by nature aggressive and no matter how trained they are, you can never know how they will react…” *, “super dogs” owned by macho guys, show offs, even… right leftists”… And the images of drooling jaws, and ‘upset’ citizens wondering … whether it’s time for the state to do something … meaning to ban, as elsewhere,’presumably’ dangerous dogs, such as, of course, the ‘mean’, ‘uncontrollable’ pitbull. Even if the incident is due to a different breed, the debate will sooner or later come to this: ban the pitbulls… The unfortunate beings would claim the top of the list of this world’s most misunderstood. How do I know? I’ve read about them. And …I have one at home: it’s the sweetest and most loving creature a human being can meet.
The only danger a pitbull represents, comes from … this tail, which is constantly wagging, sweeping everything!
The misconception is ridiculous: there is no dog breed with no bite cases. The lists of “dog breeds most likely to bite” vary from research to research, and from country to country, with the top positions being occupied by various breeds, bulldogs, hound dogs, rottweilers, pitbulls as well as … labradors, retrievers and chihuahuas[!]… The problem with the pit is their amazing muscular system, which could become ‘unmanageable’ in some exceptional cases. According to this rationale, strong muscular people … should be a priori avoided … who knows what such person could do to you… I wonder, has anyone actually done a serious research to check the percentage of pitbull violent incidents, in relation to their total number?
The aggression found in the genes of the animal [“bred” in the 19th century, in order to ‘improve’ the old, loathsome and brutal custom of dog fighting] is aimed exclusively against dogs, unless it is socialized at an early age. Never against people. The creature has no choice: it’s made to be that way …
The pitbull’s devotion to his owner surpasses that of any breed – which is why it endures the torture that the shameful “dogfight training” entails.

* according to some anonymous ‘experts’, on various sites, who are contradicted by dozens of experts …with names[!] who prove the opposite.

10
(Visited 2,819 times, 1 visits today)

Leave a Reply