ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ [1904-1949] – Η ΤΡΑΤΑ [Η ΘΑΛΑΣΣΑ, 1949]

Ένα απόσπασμα από τo μπαλέτο “Η Θάλασσα” του Νίκου Σκαλκώτα, σκανδαλωδώς “αόρατου” ακόμα, σήμερα, στη χώρα του. Ο Μίλτος Λογιάδης διευθύνει την Ορχήστρα των Χρωμάτων.

0
(Visited 527 times, 1 visits today)

Leave a Reply