ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ CLINT EASTWOOD

Δεν έχω άλλο σχόλιο πέρα από την απεριόριστη αγάπη και εκτίμησή μου γι’ αυτό τον άνθρωπο.

1
(Visited 52 times, 1 visits today)

1 Comment

  1. Timothy Price October 13, 2021 at 10:05 pm

    You have to love Clint for telling it the way it is.

    Reply

Leave a Reply