ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Ένα από τα χαρακτηριστικά της “επόμενης ημέρας”, εάν και όποτε υπάρξει, θα είναι μια τεράστια καμπάνια για τη διάδοση του Internet of Things, διαδικασία που αναγκαστικά περνάει από την πάνδημη αποδοχή της 5G τεχνολογίας. Αυτό, ως “ασπίδα προστασίας” από καταστάσεις …εφιαλτικά απρόβλεπτες, με τον κορωνοϊό αξιοποιήσιμο ως πρόσφατο παράδειγμα: ένα από τα applications του έξυπνου σπιτιού θα αφορά στη real time μετάδοση των βιομετρικών ενδείξεων του πολίτη – εσαεί αντικείμενου ιατρικών εξετάσεων. Μέσα από αυτή τη διαδιασία μεταλλαγής του οικιακού [και αστικού εν γένει] περιβάλλοντος σε περιβάλλον νοσοκομείου, δείγματα δισεκατομμυρίων “οιονεί ασθενών” θα συσσωρεύονται σε data banks προς χρήση των ιδίων, και …παντός άλλου ενδιαφερομένου.*
Βεβαίως και προς ενημέρωση στατιστικών, τοπικών και παγκόσμιων.
Με τους γιατρούς να αντικαθίστανται σιγά-σιγά από εξελιγμένα softwares [έχει “αποδειχτεί” ότι είναι πιο αποτελεσματικά στις διαγνώσεις από αυτούς] ο ρόλος τους θα μεταλλάσσεται σ’ αυτόν που ήδη προδιαγράφεται στις μέρες μας: νουθετικό και αστυνομευτικό σε στιγμές κρίσης. Το ποια απ’ αυτές είναι αληθινή, θα εξακριβώνεται όλο και δυσκολότερα, όλο και σπανιότερα άλλωστε θα τίθεται ως ερώτημα. Οι κρίσεις, εντός & εκτός εισαγωγικών ολοένα θα πληθαίνουν, μέχρι το σημείο όπου η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης θα αποτελέσει, κυριολεκτικά, όχι ποιητική αδεία, τη νέα κανονικότητα.

* ας μη μιλήσουμε για το πεδίο τιμής που ανοίγεται σε διαφόρων τύπων hackers.


8
(Visited 59 times, 1 visits today)

Discover more from OANNES

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply