ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΡΩΣΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ. SHOSTAKOVICH : SYMPHONY No 7 “LENINGRAD”

Σύμφωνα με τη διήγηση, όταν μαθεύτηκαν τα νέα για την γερμανική εισβολή στη Ρωσία, ο Σοστακόβιτς ετοιμαζόταν να μεταβεί με φίλους του στο γήπεδο για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Αντ’ αυτού, έτρεξε τελικά στο στρατολογικό γραφείο για να καταταγεί. Η εύθραυστη υγεία του δεν του επέτρεψε να προσφέρει υπηρεσίες πέρα από εκείνες του πυροσβέστη [φωτό] στη διάρκεια της πολιορκίας του Λένινγκραντ. Στη διάρκειά της εμπνεύσθηκε την Έβδομη Συμφωνία και άρχισε να εργάζεται πάνω σ’ αυτήν. Ήταν τόσο αφοσιωμένος στη σύνθεση που αρνιόταν να εγκαταλείψει το γραφείο του ακόμα και σε στιγμές αεροπορικών επιθέσεων. Κάποια στιγμή, έχοντας ολοκληρώσει τα τρία πρώτα μέρη, πείσθηκε από τις αρχές να καταφύγει στη σχετική ασφάλεια της Μόσχας όπου και συνέθεσε το τελευταίο μέρος της συμφωνίας.
Στη διάρκεια του πολέμου, η
Έβδομη Συμφωνία θα γινόταν σύμβολο της αντίστασης εναντίον των Ναζί σε ολόκληρη τη Δύση. Αν η [εξακριβωμένη] πρόθεση του Σοστακόβιτς ήταν το έργο να χρησιμεύσει ως εργαλείο πατριωτικής προπαγάνδας, η καλλιτεχνική αξία του το έχει αποσπάσει από το αρχικό του πλαίσιο.
“Παραδόξως”, με τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του
Σοστακόβιτς [σε επιμέλεια Solomon Volkov] έγινε γνωστό ότι η σύνθεση της συμφωνίας είχε ξεκινήσει πριν απ’ την έναρξη του πολέμου. Και ότι η αρχική πρόθεση του καλλιτέχνη αφορούσε σ’ ένα Ρέκβιεμ για τα θύματα των αδικιών του Σοβιετικού καθεστώτος…

According to the narrative, when news of the German invasion of Russia circulated,
Shostakovich was preparing to go to a football match with friends. Instead, he ran to the recruiting office to enlist himself. His fragile health prevented him from providing services beyond those of the firefighter [photo] during the siege of Leningrad. It was then when the idea of the Seventh Symphony came to him, and work began. He was so devoted to the composition that he refused to leave his office even in times of air raids. At one point, having completed the first three parts, he was persuaded by the authorities to resort to the relative security of Moscow where he composed the last part of the symphony.
During the war, the
Seventh Symphony would become a symbol of resistance against the Nazis throughout the West. If Shostakovich‘s [verified] intention was the work to serve as a tool of patriotic propaganda, his artistic value has taken it out of its original context.
“Surprisingly”, with the publication of
Shostakovich‘s memoirs [edited by Solomon Volkov] it became known that the composition of the 7th had begun before the start of the war. And that the artist’s original intention was a Requiem for the victims of the injustices of the Soviet regime…

00:00 Part 2: MEMORIES – Moderato (poco allegretto) 10:29 Part 3: MY NATIVE FIELD – Adagio. WDR SINFONIENORCHESTER, RUDOLPH BARSHAI

4
(Visited 95 times, 1 visits today)

5 Comments

 1. Liz Gauffreau March 5, 2022 at 10:13 pm

  That’s a very interesting backstory to this symphony.

  Reply
  1. Oannes March 6, 2022 at 7:31 pm

   Thank you very much for mentioning it!

   Reply
 2. Resa March 6, 2022 at 10:33 pm

  Wow! That was dramatic, at times dark, thought I heard some hard earned triumphant moments.
  Amazing!

  Reply
 3. Resa March 6, 2022 at 10:34 pm

  Yes, a great back story!

  Reply

Leave a Reply