ΑΦΙΕΡΩΜΑ – ΡΩΣΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ. NIKOLAI MEDTNER [1880 – 1951] : PIANO SONATA in F minor, Op. 5

Τρίτος επιφανής Ρώσος ύστερο-ρομαντικός, μετά τους Scriabin, Rachmaninoff, ο Nikolai Medtner. Το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής του έχει ως βάση το πιάνο – όργανο του οποίου ήταν ο ίδιος βιρτουόζος.
Ακούμε το τέταρτο μέρος,
Finale, Allegro Risoluto της Σονάτας του σε Φα ελάσσονα, op. 5. Από τον Geoffrey Tozer.

Our third illustrious Russian late-romantic, after Scriabin, Rachmaninoff, is
Nikolai Medtner.
Most of his music is based on the piano – an instrument of which he was himself a virtuoso.
We hear the fourth part,
Finale, Allegro Risoluto of his Sonata in Fa minor, op. 5.
Performed by
Geoffrey Tozer.

4
(Visited 36 times, 1 visits today)

1 Comment

  1. Resa March 6, 2022 at 10:47 pm

    Nice! A perky relief from the last fabulous piece I listened to.
    Thank you!

    Reply

Leave a Reply