ΡΩΣΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ – ALEXANDER ARKHANGELSKY [1846-1924]: PRAISE YE THE NAME OF THE LORD

Ακούμε ένα χορωδιακό του σημαντικού Ρώσου συνθέτη εκκλησιαστικής μουσικής Alexander Arkhangelsky : Υμνείτε Το Όνομα Του Κυρίου.
Στο έργο του AA το βυζαντινό μέλος εμπλουτίζεται με στοιχεία από την δυτική πολυφωνική παράδοση. Το αποτέλεσμα, όπως ακούμε, είναι σπάνιας ομορφιάς και κατανυκτικότητας.

Here’s a choral by the important Russian composer of church music
Alexander Arkhangelsky : Praise Ye The Name Of The Lord.
In AA’s work the Byzantine chant is enriched with elements from the Western polyphonic tradition. The result, as we hear, is of rare beauty and solemnity.

4
(Visited 54 times, 1 visits today)

1 Comment

  1. Resa April 24, 2022 at 11:03 pm

    Lovely!

    Reply

Leave a Reply